Vraag en aanbod
Vraag
Een manager vertrekt, er is nog geen opvolger, of
er is een  organisatieverandering nodig, de afdeling moet groeien, geïntegreerd worden met andere afdelingen of
een afdeling moet effectiever gaan werken, naar een andere cultuur: klantgerichter, opener, transparanter.


Aanbod
Een professionele, ervaren leidinggever die mensen motiveert en betere resultaten laat behalen, realisatie van daadwerkelijke verbeteringen, ruime ervaring in veranderingsprocessen, ervaren coach.
Sterk in realiseren van doelstellingen, richting geven en visieontwikkeling.