Afspraken vooraf
Het is belangrijk om te voren helderheid te hebben over wat de opdracht moet opleveren: wat wordt er verstaan  onder ‘het succes van de opdracht’.

Offerte
De te verwachte kosten expliciet en toetsbaar aangegeven.
Duidelijke en concrete opdrachtformulering
Het beoogde resultaat van de opdracht, geformuleerd in concrete en toetsbare doelstellingen.
Plan van Aanpak
Aangeven van te bereiken resultaten, budget, tijdspad, randvoorwaarden en risico’s.