Opdrachten grote steden
Gemeente Amsterdam
Voor het stadsdeel Zuideramstel. Leidinggeven aan in eerste instantie de afdeling Civiele Techniek (15 medewerkers) en aansluitend aan de afdeling Infrabeheer (61 medewerkers). Infrabeheer is de samenvoeging van drie uitvoerende afdelingen: Civiele Techniek, Buurtgericht Werken en Straatreiniging. Verantwoordelijk voor het organisatie veranderingsproces. Periode: oktober 2005 – januari 2008.
Gemeente Rotterdam
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR), sector Vastgoed. Leidinggeven aan afdeling Technisch Beheer (14 medewerkers). Structureren van de afdeling (bemensing en processen). Periode: november 2007 – juni 2008.
Gemeente Utrecht
Afdeling Bouwbeheer. Leidinggeven aan één van de drie bouwkundige units. Structuur- en cultuurwijziging van functioneel naar wijkgericht. Periode: februari 1998 – juli 1999.