Professionalisering
Jarenlang is ervaring opgedaan in alle facetten van het vak ‘projectmanagement’: diverse complexe projecten geleid, leidinggegeven aan projectleiders, opleidingen verzorgd, vastgelopen of moeizaam lopende projecten geanalyseerd, geëvalueerd, lessons learned opgesteld en zonodig weer vlotgetrokken en afgerond.

Laatstelijk is een opdracht uitgevoerd voor Akerboom, een dochter van de Koninklijke De Vries Groep, een mondiale speler op het gebied van de bouw van luxe jachten. De opdracht bestond uit het adviseren van directie t.a.v. projectmanagement, invoeren van de nieuwe projectstructuur als Business Unit Manager, sturen van innovatieprojecten en geven van een projectmanagement opleiding. Periode: maart 2008 – mei 2009.