Projecten
Nieuwbouw huisvesting voor de buitendienst
Alle nieuwbouwfasen doorlopen: locatiestudie, (stedenbouwkundig) programma van eisen, definitief ontwerp, bouwvergunning, milieuvergunning, bestek, aanbesteding en oplevering.
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuideramstel. Periode: december 2000 – juli 2006.


Herprofilering Overtoom
De Overtoom is voor Amsterdam een belangrijke en intensief gebruikte verkeersader. Aanleg van een nieuw profiel (vrijliggend fietspad) en vervanging riolering. Coördinatie van aannemers en de centrale diensten; rekening houden met belangen van omwonenden, ondernemers en gebruikers van de Overtoom, zoals weggebruikers en openbaar vervoer.
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oud West. Periode: april 2001 – december 2002.