Voortgangsbewaking
De vinger aan de pols houden, samen met de opdrachtgever, om er voor te zorgen, dat de opdracht gericht blijft op het eindresultaat.

Regelmatig wordt een voortgangsrapportage opgesteld. In de rapportage wordt de relatie gelegd met de opdracht en wordt de voortgang beschreven in termen van resultaat, budget en planning. Aan de hand van deze rapportage wordt de voortgang met de opdrachtgever besproken.
De opdracht wordt continue gedocumenteerd, zodat de organisatie op elk gewenst moment inzicht heeft in de voortgang van de opdracht.
Als regel wordt er een eindevaluatie opgesteld, mede ten behoeve van de toetsing voor het IM-Register.