Opdrachten kleinere gemeenten
Gemeente Oegstgeest
Leidinggeven aan afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (18 medewerkers). Nieuwe structuur ingevoerd. Periode: juni 2000 – juni 2001.

Gemeente Ter Aar
Leidinggeven aan afdeling Ruimtelijk Beheer (4 civiel technici en 11 medewerkers van de buitendienst). Invoeren van Beheerplannen voor Gebouwen, Groen, Kunstwerken, Riolering en Wegen; uitvoeren van projecten, waaronder civieltechnische; zorgdragen voor continuïteit in relaties met Provincie, o.a. handhaving milieuwetgeving, Hoogheemraadschap en Waterschap, o.a. waterbeheer. Periode: mei 2003 – september 2005.